Hrnčiarsky bál

Slovenský názov:  Hrnčiarsky bál
Originálny názov:  Hrnčiarsky bál
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  13.12.2013
Dátum 2. premiéry:  14.12.2013
Počet repríz:  36
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
94701 Anička Hromadová Oľga
94701 Anička Bezačinská Oľga alt. a.h.
94707 Benický Haruštiak Ján a.h.
96133 Člen výboru Kubíny ml. Dušan
94703 Flóriš Šimo Dušan
94703 Flóriš Rychlo Ivan alt. a.h.
94704 Gašpar Popovič Martin
94704 Gašpar Labuda ml. Marián alt. a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
73203 libreto Braxatoris Pavol
73204 úprava Lukáčová Alžbeta
73207 dirigent Procházka Ján
73208 réžia Moravčík Jaroslav
73209 choreografia Moravčík Jaroslav
73210 kostýmové návrhy Adamíková Adriena
73211 scénické návrhy Valek Jaroslav
73212 zbormajster Popovičová Iveta
73213 koncertný majster Hudák Michal
75199 úprava Moravčík Jaroslav
75200 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
75201 dramaturgia Moravčík Jaroslav
75202 asistent réžie Hadraba Marián
75203 korepetície Svitková Martina
75204 korepetície Baloghová Ildikó
75205 inšpícia Pavuková Juliana
75206 šepká Ivanová Beáta

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Poetický a dynamický Literárny týždenník
2013 Kráľ slovenských evergreenov na banskobystrickom javisku Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]
Dusíkov Hrnčiarsky bál - dynamický, ľúbostný, komický Hudobný život