Boris Godunov

Slovenský názov:  Boris Godunov
Originálny názov:  Boris Godunov
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Národná hudobná dráma v 4 dejstvách (9 obrazoch) s prológom
Dátum 1. premiéry:  09.04.1954
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
92386 Bojar Wiedermann J. Wiedermann Jiří
92388 Bojar Chruščev Pekár J. Pekár Jozef
92371 Boris Godunov Nouzovský V. Nouzovský Václav
92371 Boris Godunov Zvarík Fr. Zvarík František
92371 Boris Godunov Popov Michail a.h.
92371 Boris Godunov Ognivcev Alexandr P. a.h.
92371 Boris Godunov Asmus Rudolf
92371 Boris Godunov Gmyrja Boris Romanovič a.h.
92372 Fedor Hanáková O. Hanáková Oľga
92372 Fedor Hazuchová N. Hazuchová Nina
92372 Fedor Masariková T. Masariková Tatjana
92376 Grigorij-Lžidimitrij Hoza Št. Hoza Štefan
92376 Grigorij-Lžidimitrij Papp G. Papp Gustáv a.h.
92376 Grigorij-Lžidimitrij Stříška Jaroslav
92380 Jurodivý Baránek Alexander
92380 Jurodivý Šubert František
92374 Knieža Šujskij Blaho J. Blaho Janko
92381 Krčmárka Gabajová D. Gabajová Dita
92381 Krčmárka Gabčová J. Gabčová Janka
92381 Krčmárka Hanáková O. Hanáková Oľga
92377 Marína Mníšková Gabajová D. Gabajová Dita
92377 Marína Mníšková Hazuchová N. Hazuchová Nina
92379 Misail Číž G. Číž Gejza
92379 Misail Hájek Fr. Hájek František
92379 Misail Vojtko L. Vojtko Ladislav
92384 Miťuch Hanák B. Hanák Bohuš
92384 Miťuch Hrůza Zd. Hrůza Zdenko
92384 Miťuch Hvastija Fr. Hvastija Franjo
92385 Nikitič Adamkovič K. Horváth Koloman
92385 Nikitič Ludvig A. Ludvig Anton
92383 Pestúnka Meierová M. Meierová Marta
92375 Pimen Hadraba J. Hadraba Ján
92375 Pimen Nouzovský V. Nouzovský Václav
92387 Stráž v krčme Martvoň J. Martvoň Juraj
92387 Stráž v krčme Schütz Emil
92382 Ščelkalov Hanák B. Hanák Bohuš
92382 Ščelkalov Hvastija Fr. Hvastija Franjo
92382 Ščelkalov Gál I. Gál Imrich
92382 Ščelkalov Schütz E. Schütz Emil
92378 Varlaam Hadraba J. Hadraba Ján
92378 Varlaam Krčmář F. Krčmář Ferdinand
92373 Xenia Kišoňová-Hubová M. Kišonová-Hubová Mária
92373 Xenia Slotíková M. Slotíková Mária
92373 Xenia Suchánková Božena

Tvorcovia

Tvorca Meno
44452 autor Musorgskij Modest Petrovič
62601 inštrumentácia Rimskij-Korsakov Nikolaj Rimskij-Korsakov Nikolaj Andrejevič
62602 inštrumentácia Ipolitov-Ivanov Michail Ippolitov-Ivanov Michail
62603 libreto Musorgskij Modest Petrovič
62604 preklad Hájek Kornel
62605 dirigent Frešo Tibor
62606 réžia Dombrovskij Nikolaj Severianovič
62607 scénické návrhy Vychodil Ladislav
62608 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
62609 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
62610 zbormajster Haluzický Juraj
62611 choreografia Remar Stanislav