Vyslanec zvolenský

Slovenský názov:  Vyslanec zvolenský
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Dramatická kompozícia o vyslancovi kráľovského mesta Zvolen na Uhorský snem
Dátum 1. premiéry:  03.09.2003
Počet repríz:  36
Súbor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene II. (od 1. 7. 1999), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
8928 Adela Ostrolúcka Donová Silvia
14218 Barónka Ostrolúcka Sarvašová-Csudayová Svetlana Sarvašová Svetlana
19253 Barón Ostrolúcky Šafárik Štefan
36621 Hlas dr. Kozáčka Mojžiš Andrej a.h.
32745 Kronikár Sarvaš Juraj a.h.
24044 Lajos Kossuth Cinkota Dušan
3134 Ľudovít Štúr Kuric Radoslav
40142 Richtár Zvolena Rohoň Vladimír
28540 Slúžny Haviar Juraj

Tvorcovia

Tvorca Meno
27147 scenár Sarvaš Juraj
27148 dramaturgia Sarvaš Juraj
27149 réžia Sarvaš Juraj
27150 autor Sarvaš Juraj
27151 scénické návrhy Valek Jaroslav
27152 kostýmové návrhy Valek Jaroslav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2003 Vyslancovo posolstvo. Literárny týždenník