Matka smrť a sestra bolesť

Slovenský názov:  Matka smrť a sestra bolesť
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  09.06.2014
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
102012 Účinkuje Ištokovičová Mateja

Tvorcovia

Tvorca Meno
79331 autor Récky Michal
79332 pedagogické vedenie Oľhová Jana
79333 pedagogické vedenie Sanitra Richard
85615 pedagogické vedenie Špániková Barbora