Frank Piaty

Slovenský názov:  Frank Piaty
Originálny názov:  Frank der Fünfte
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opera jednej súkromnej banky
Dátum 1. premiéry:  16.03.1963
Dátum 2. premiéry:  17.03.1963
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Petra Jilemnického v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
100924 Böckmann, prokurista Legéň Gustáv
100931 Čašník Oslanský Otto Oslanský Oto
100920 Egli, personálny šéf Vandlík Andrej
100938 Emi, služobná Jariabková Zuzana
100918 Franciska, dcéra Franka Piateho Kolesárová Jaroslava
100915 Frank Piaty Ďuriník Anton
100928 Frieda Horňáková Bohumila Horňáková-Růžičková Bohumila
100925 Haberlin Mildner Ján
100930 Heini Balogh Eugen
100917 Herbert, syn Franka Piateho Roháček Viliam
100927 Kappeler, úradník Bartoník Radoslav
100939 Ošetrovateľka Cserhalmiová Jana
100916 Ottília, žena Franka Piateho Zlatohlávková Matilda
100936 Otto, prezidentov sluha Šulík Anton
100929 Päuli Kolesár Martin
100934 Piaget, továrnik Graca Štefan
100935 Prezident Minarovič Vladimír
100932 Schlumpf, továrnik Horniš Róbert
100926 Schmalz, úradník Gubala Ján
100933 Streuliová, hotelierka Hrdá Júlia alt.
100933 Streuliová, hotelierka Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana alt.
100937 Stumpen-Gräulichová Kalnovičová Marta

Tvorcovia

Tvorca Meno
45837 libreto Dürrenmatt Friedrich
78462 autor scénickej hudby Burkhard Paul
78463 preklad Škridla Richard Škridla Richard M.
78464 preklad veršov Váh Juraj
78466 hudobná spolupráca Nevola Milan
78467 hudobná spolupráca Leporisová Elena
78468 scénické návrhy Cejnar Vladislav Cejnar Władysław
78469 kostýmové návrhy Cejnar Vladislav Cejnar Władysław
78470 masky Urban Slavoj
78471 réžia Pleva Libor
78472 inšpícia Majtán Pavol
95639 text sleduje Legéňová Mária