Archa templárov

Slovenský názov:  Archa templárov
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  07.03.2008
Počet repríz:  7
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
52432 Druhý starší templár Kubíny ml. Dušan
29130 Druhý templár Schneider Peter
29130 Druhý templár Popovič Martin alt.
56026 Epileptická žena Móroczová Kitti Móroczová Kitty
14949 Filip IV. Pekný Zvarík Ivan
14949 Filip IV. Pekný Csontos Viliam alt. a.h.
55030 Geoffrey de Charney Mikeš Michal
33292 Hlas hlavy Bafomet Mojžiš Andrej a.h.
46408 Hrobári Šamaj Jozef a.h.
46408 Hrobári Sabo Viktor a.h.
4155 Jacques de Molay Svitok Šimon
4155 Jacques de Molay Caban Mojmír alt. a.h.
24690 Jean Lukáč Marián alt. a.h.
24690 Jean Šimo Dušan
48744 Kňaz Lacko Igor
48744 Kňaz Hadraba Marián alt.
9730 Marí Hromadová Oľga alt.
9730 Marí Pastorková-Kiseľová Miroslava Kiseľová Miroslava
37115 Odvaha Almášiová Michaela
50747 Prvý starší templár Bartko Matej
43674 Pýcha Gaálová Beata alt.
43674 Pýcha Szabová Veronika
40584 Skromnosť Straková Ivica
40584 Skromnosť Gaálová Beata alt.
53845 Tretí starší templár Hadraba Marián alt.
53845 Tretí starší templár Kováčik Daniel
19952 Veľký kardinál Vojtek ml. Ivan a.h.
19952 Veľký kardinál Haruštiak Ján alt. a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
36260 autor Dinková Dana
36261 autor Leško Henrich Henrich
36262 hudobné naštudovanie Bulla Igor
36263 dirigent Bulla Igor
36264 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
36265 libreto Dinková Dana
36266 libreto Babiak Michal
36267 scénické návrhy Valek Jaroslav
36268 kostýmové návrhy Adamíková Adriena
36269 zbormajster Procházka Ján
36270 koncertný majster Hudák Michal
36271 choreografia Dinková Dana
36272 réžia Dinková Dana
36273 asistent réžie Schneider Peter
36274 korepetície Svitková Martina
36275 korepetície Lipková Barbora
36276 inšpícia Vazagová Dana
36277 inšpícia Slivka Rudolf
36278 šepkár Plešivčiaková Katarína Jasenčáková Katarína

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2008 Templárska téma bola nad ich sily. SME
Pýcha peklom dýcha. Hudobný život
2008 Multižánrový multihudobný quasi-muzikál. Interné hodnotenie IS.theatre.sk