Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Slovenský názov:  Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  08.06.2012
Dátum derniéry:  12.05.2016
Počet repríz:  112
Súbor: Spišské divadlo
Divadlo: Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
77298 Barón Kostrovický Pivko Pavol
77301 Capková Brozmanová Mária
77306 Druhý sluha König Peter a.h.
77294 Grófka Oľšavská Antónia Olšavská Antónia
77299 Ľudovít Erby Matej
77296 Miluša Macalová-Ďuratná Denisa Ďuratná Denisa
77295 Orieška Novysedlák Jozef
77304 Pišta Olejár Peter
77305 Prvý sluha Sedlačko Pavol
77300 Rohon Dzurík Mikuláš
77303 Suchay Medúz Albín
77308 Tomáš Sedlačko Pavol
77309 Ženci a žnice Macejko Gregor a.h.
77309 Ženci a žnice Strnadová Anna a.h.
77309 Ženci a žnice Medúz Albín a.h.
77309 Ženci a žnice Tauberová Bibiana a.h.
77309 Ženci a žnice König Peter a.h.
77309 Ženci a žnice Švolíková Daniela

Tvorcovia

Tvorca Meno
69385 autor Palárik Ján
69386 scénický výtvarník Valek Jaroslav
69387 kostýmový výtvarník Daubrava Jaroslav
69388 kostýmový výtvarník Daubrava Miroslav
69389 dramaturgia Sládeček Ján
69390 úprava Sládeček Ján
69391 asistent réžie Novysedlák Jozef
69392 réžia Sládeček Ján

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2014 Pre Spišské divadlo dozrel čas vystúpiť z tieňa hry na istotu http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/337339-pre-spisske-divadlo-dozrel-cas-vystupit-z-tiena-hry-na-istotu/
2014 Cestovateľské dojmológie č. 2: Spišské divadlo vo fáze hľadania... MLOKI (Dostupné na internete www.mloki.sk)
2015 Regenerácia (po špiski) KOD