Dvaja

Slovenský názov:  Dvaja
Originálny názov:  Dvaja
Dátum 1. premiéry:  13.04.2015
Dátum derniéry:  10.06.2017
Počet repríz:  22
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
102359 August Stopa Tomáš
102362 Marianna Rakovská Anna
102360 Mauro Jančina Adam
102361 Starenka Žiaranová Dominika

Tvorcovia

Tvorca Meno
79516 autor Barč-Ivan Július
79517 réžia Mudrák Jakub
79518 dramaturgia Košická Miroslava
79519 úprava Mudrák Jakub
79520 úprava Košická Miroslava
79521 scénické a kostýmové návrhy Vartíková Veronika
79522 produkcia Kovaľová Patrícia
79523 produkcia Lančaričová Petra Mária
79524 pedagogické vedenie Polák Roman
79525 pedagogické vedenie Porubjak Martin
79526 pedagogické vedenie Vajdička Michal
79527 pedagogické vedenie Kostelný Ľuboš
79528 pedagogické vedenie Grusková Alexandra
79529 pedagogické vedenie Fintora Oleg
79530 pedagogické vedenie Waradzinová Svetlana

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2015 Dve klasiky, dvaja režiséri, jeden ročník http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/dve-klasiky-dvaja-reziseri-jeden-rocnik/
2015 O tajomstvách, za ktoré sa krvou i životom platí Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: www.theatre.sk]