Ľudia z Pešti

Slovenský názov:  Ľudia z Pešti
Originálny názov:  Pesti emberek
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Dátum 1. premiéry:  04.04.1959
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
93299 Belo Romančík Elo
93314 Budúci otec Šimonovič st. Jozef
93310 Desiatnik - jednooký - nilaš Kramár Alojz
93303 Dežko Gallo Marián
93301 Julo Paška Juraj
93308 Kamelot Sodoma Jozef
93308 Kamelot Šebok Juraj
93309 Kňaz Slameň Gejza
93298 Laco Durdík Vladimír
93304 Manžel Gregor Martin
93306 Matka Meličková Hana
93306 Matka Poničanová Beta
93296 Monika Bancíková Mária
93312 Nemec Ozábal Ľudovít
93311 Nilaš Zvarík František
93302 Ondrej Koreň Branislav
93305 Pirika Krížiková Eva
93305 Pirika Topinková Viera
93319 Poštár Senaj Eugen
93316 Stará žena Bachletová Frída
93297 Šaňo Huba Mikuláš
93318 Šmelinár Figura Štefan
93307 Teta Tonči Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
93300 Tomáš Mrvečka Anton
93315 Veliteľ domu Beran Míla
93313 Vojenská stráž Kákoni Ján
93317 Zlatník Skovay Karol
93320 1. čašníčka Krížiková Eva
93320 1. čašníčka Topinková Viera
93322 1. tajomníčka Sýkorová Oľga
93321 2. čašníčka Grúberová Zdena Gruberová Zdena
93323 2. tajomníčka Budská Oľga
93324 3. tajomníčka Jamnická Vilma

Tvorcovia

Tvorca Meno
45202 autor Mesterházi Lajos
63127 preklad Štítnický Ctibor
63128 réžia Lichard Ivan
63129 scénické návrhy Vychodil Ladislav
63130 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
63131 hudobná spolupráca Valach Ján