Svietnik

Slovenský názov:  Svietnik
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Komická opera v jednom dejstve podľa A. P. Čechova
Dátum 1. premiéry:  12.06.1977
Dátum derniéry:  15.06.1977
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
10548 Dr. Košeľkov, Herec Šaškin Špaček Jozef
20739 Maskér Beňo Tibor a.h.
5020 Sáša, JUDr. Uchov Hurný Juraj
15747 Žena za scénou Czaková Anna

Tvorcovia

Tvorca Meno
50109 autor Dibák Igor
50110 libreto Dibák Igor
50111 dirigent Málek Viktor
50112 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
50113 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
105744 réžia Fischer Miroslav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1977 Nová slovenská buffa. Hudobný život