Operná (klip)mánia

Slovenský názov:  Operná (klip)mánia
Dátum 1. premiéry:  24.05.2007
Počet repríz:  0
Súbor: Fakulta múzických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
40595 Despina Chlpeková Gabriela
46415 Des(pina) Chlpeková Gabriela
24703 Grófa Vernarská Lucia
50754 Janík Zemko Ján
29144 Líza Sojčáková Michaela Kraus Michaela
9746 Marián Hastrman Belka Marián
48751 Mařenka Zajaková Veronika
14965 Pamina Zajaková Veronika
19965 Papageno Bakyta Marek
33304 Rosina Almaviva Zelená Zuzana
43681 Sestry Fi(ordiligi) a Do(rabella) Suta Edit
43681 Sestry Fi(ordiligi) a Do(rabella) Sojčáková Michaela Kraus Michaela
37127 Zuzanka Horváthová Diana
4171 Žienky - fitnesky Pekárová Jana
4171 Žienky - fitnesky Zelená Zuzana
4171 Žienky - fitnesky Vernarská Lucia
4171 Žienky - fitnesky Mereďová Lenka
4171 Žienky - fitnesky Martincová Marika
4171 Žienky - fitnesky Suta Edit

Tvorcovia

Tvorca Meno
36408 autor Glocková Mária
36409 réžia Glocková Mária