Balady a testamenty

Slovenský názov:  Balady a testamenty
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Pásmo inscenovanej poézie
Dátum 1. premiéry:  22.04.1967
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
8105 Hra na flautu Brunner ml. Vladislav a.h.
13441 Hra na gitaru Herko Stanislav a.h.
2187 Účinkujúci Radványi Lotar a.h.
2187 Účinkujúci Debnár Peter a.h.
2187 Účinkujúci Furková Zita
2187 Účinkujúci Haverl Leopold
2187 Účinkujúci Huba Martin a.h.
2187 Účinkujúci Jamnická Vilma a.h.
2187 Účinkujúci Kolínska Zora
2187 Účinkujúci Legéň Gustáv
2187 Účinkujúci Záhradník Slavo
2187 Účinkujúci Michalíková Hilda
2187 Účinkujúci Krajíčková Ľudmila

Tvorcovia

Tvorca Meno
18598 autor Villon François
18599 preklad Smrek Ján
18600 preklad Kostra Ján
18601 preklad Mojík Ivan
18602 jazyková spolupráca Felix Jozef
18603 scenár Štercová Emília
18604 scénická hudba Novák Milan
18605 choreografia Slovák Boris
18606 scénické návrhy Pavel Zdeněk
18607 kostýmové návrhy Štěpán Ivan
18608 réžia Kraus Zdeno

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1967 Villonovské ovzdušie. Večerník
1967 Villon - rozhnevaný mladý muž. Film a divadlo
1967 Villon!...Villon? Kultúrny život
1967 V bratislavském Divadle poezie. Divadelní noviny
1967 Hlas Francois Villona. Pravda
1967 Balady a testamenty. Večerník
1967 Balady a testamenty. Panoráma
1967 Ženy, víno a Francois Villon. Smena