Villa Lola

Slovenský názov:  Villa Lola
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  23.05.2011
Počet repríz:  3
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
68325 Účinkuje Kupčuláková Daniela

Tvorcovia

Tvorca Meno
67104 autor Lavrík Silvester
67105 dramaturgia Turošík Marek
67106 pedagogické vedenie Oľhová Jana
67107 pedagogické vedenie Mischura Tomáš