Nabucco

Slovenský názov:  Nabucco
Originálny názov:  Nabucco
Druhové označenie:  Opera
Dátum 1. premiéry:  26.06.2010
Počet repríz:  39
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
34610 Abdallo Schneider Peter alt.
34610 Abdallo Bartko Matej
21496 Abigaille Matyášová Iveta alt. a.h.
21496 Abigaille Tomanová Mária a.h.
38345 Anna Deáková Diana Zvaríková Diana alt.
38345 Anna Mihalková Veronika a.h.
26179 Fenena Šebestová Michaela a.h.
26179 Fenena Adamcová Michaela a.h.
11358 Ismaele Hýrošš Michal alt.
11358 Ismaele Strojin Igor
5952 Nabucco Babjak Martin alt. a.h.
5952 Nabucco Vongrej Ľudovít
30555 Veľkňaz Lacko Igor
30555 Veľkňaz Hadraba Marián alt. a.h.
16527 Zaccaria Lacko Igor alt.
16527 Zaccaria Zvarík Ivan
16527 Zaccaria Benci Jozef alt. a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
59239 autor Verdi Giuseppe
59240 hudobné naštudovanie Vach Marián
59241 réžia Babiak Michal
59242 dramaturgia Horinková Lenka Horínková Lenka
59243 scénické návrhy Valek Jaroslav
59244 kostýmové návrhy Farkašová Eva
59245 choreografia Majer Michal
59246 zbormajster Popovičová Iveta
59247 asistent dirigenta Procházka Ján
59248 asistent réžie Schneider Peter
59249 korepetície Svitková Martina
59250 korepetície Baloghová Ildikó
59251 inšpícia Vazagová Dana
59252 inšpícia Slivka Rudolf
59253 šepkár Jasenčáková Katarína
59254 koncertný majster Hudák Michal

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2010 Zámocké hry žili Verdiho hitom a raritou. Pravda
2010 Slnečný operný Zvolen. Slovo
2010 Nabucco pripravil hviezdny zámocký večer. SME
2010 Nabucco sa vrátil s novými podnetmi. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
Festivalový objav a divácka istota. Hudobný život
2013 Operní hry ve Zvoleně. http://operaplus.cz/operni-hry-ve-zvolene/