Vojnarka

Slovenský názov:  Vojnarka
Originálny názov:  Vojnarka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Hra v štyroch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  27.10.1949
Počet repríz:  0
Súbor: 1. súbor
Divadlo: Dedinské divadlo,

Postavy

Rola Meno Alternácia
106526 Anton Bindas Eduard
106526 Anton Vašek Július alt.
106528 Betka Rossáková Helena Sudická Helena
106533 Brožek Kufel Vendelín Kuffel Vendelín
106532 Drtina Laca František
106527 Hruška Kákoni Ján
106524 Jakub Vojnar Graca Štefan
106530 Krčmárka Moždíková Markéta
106522 Madlena Vojnarová Kraupová Lýdia Kapiašová Lýdia
106531 Marka Michalková Anna Pokorná Anna
106529 Martin Tomaščík Emil
106525 Stará Havlová Augustovičová Astéria Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
43712 autor Jirásek Alois
83042 preklad Klenovská Mária Bancíková Mária
83043 scénické návrhy Vychodil Ladislav
83044 réžia Rakovský Tibor
83045 inšpícia Kusenda Ján
83046 šepká Vašek Július