Amália dýcha zhlboka

Slovenský názov:  Amália dýcha zhlboka
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  28.05.2018
Počet repríz:  0
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
130761 Účinkuje: Semanová Diana

Tvorcovia

Tvorca Meno
100401 réžia Šoltýsová Anna
100402 pedagogické vedenie Sanitra Richard
100403 autor Nelega Alina