Hmla

Slovenský názov:  Hmla
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  05.11.2012
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
95804 Účinkuje Pelleová Dominika

Tvorcovia

Tvorca Meno
74421 pedagogické vedenie Oľhová Jana