Jolanta

Slovenský názov:  Jolanta
Originálny názov:  Iolanta
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Lyrická opera v jednom dejstve, dvoch obrazoch
Dátum 1. premiéry:  01.06.1985
Dátum 2. premiéry:  03.06.1985
Počet repríz:  4
Súbor: Hudobná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
136921 Almerich, kráľov zbrojnoš Ludha Ľudovít alt.
136921 Almerich, kráľov zbrojnoš Gráf Augustín alt.
136922 Betram, strážca zámku Peter Juraj alt.
136922 Betram, strážca zámku Šimáček Peter alt.
136925 Brigita, priateľka Jolanty Kasanická Zuzana alt.
136925 Brigita, priateľka Jolanty Rehorovská Eva alt.
136920 Ebn-Jahia, lekár Lacko Igor alt.
136920 Ebn-Jahia, lekár Mauréry Pavol alt. a.h.
136919 Gróf Vaudemont, burgundský rytier Dvorský Miroslav
136923 Jolanta, dcéra kráľa Reného Šeniglová Eva alt.
136923 Jolanta, dcéra kráľa Reného Gráfová Božena alt.
136923 Jolanta, dcéra kráľa Reného Šomošiová Jana alt.
136917 Kráľ René Ďuriač František
136926 Laura, priateľka Jolanty Podolová Helena alt.
136926 Laura, priateľka Jolanty Livorová Dagmar alt.
136924 Marta, pestúnka Jolanty Saparová Jitka Sapara-Fischerová Jitka alt.
136924 Marta, pestúnka Jolanty Martanovičová Jana alt.
136924 Marta, pestúnka Jolanty Krčmáriková Eva Lucká Eva alt.
136918 Robert, burgundské knieža Ďurčo Ján alt.
136918 Robert, burgundské knieža Benedik Jozef alt. a.h.
136927 Spoluúčinkujú Mauréryová Zuzana Mauréry Zuzana
136927 Spoluúčinkujú Pálková Mária
136927 Spoluúčinkujú Valuchová Janetta
136927 Spoluúčinkujú Malinovská Jana
136927 Spoluúčinkujú Slamová Silvia

Tvorcovia

Tvorca Meno
106330 autor Čajkovskij Piotr Iľjič
106331 libreto Čajkovskij Modest Iľjič
106332 dirigent Auer Gerhard
106333 asistent dirigenta Gergelová Margita
106334 korepetície Králová-Mallá Dagmar
106335 korepetície Stankovský Dušan
106336 pohybová spolupráca Jurasovová Helena
106337 pohybová spolupráca Nedbalová Anna
106338 scénické návrhy Matejka Miroslav
106339 kostýmové návrhy Matejka Miroslav
106340 asistent réžie Hončarivová Blažena
106341 asistent réžie Bendik Martin
106342 réžia Kriška Branislav
106343 pedagogické vedenie Kriška Branislav
106344 pedagogické vedenie Auer Gerhard
106345 pedagogické vedenie Vychodil Ladislav
106346 pedagogické vedenie Purkyňová Ludmila
106347 pedagogické vedenie Jurasovová Helena
106348 pedagogické vedenie Hubová Mária Kišonová-Hubová Mária
106349 pedagogické vedenie Blahová Eva
106350 pedagogické vedenie Hudecová Vlasta
106351 pedagogické vedenie Špaček Jozef
106352 pedagogické vedenie Hrubant Juraj
106353 pedagogické vedenie Černecká Ida
106354 pedagogické vedenie Stracenská Viktória
106355 pedagogické vedenie Hazuchová Nina
106356 technické vedenie Kandray Jozef
106357 technické vedenie Rebro Alfréd
106358 svetelné aranžmán Šmidovič Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1985 Sľubná Jolanta na VŠMU. Hudobný život