Píšťaľkár

Slovenský názov:  Píšťaľkár
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  25.05.2015
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
110662 Účinkuje Kováčik Matej

Tvorcovia

Tvorca Meno
85621 autor Kubas Martin
85622 scenár Kubas Martin
85623 réžia Kubas Martin
85624 dramaturgia Kubas Martin
85625 dramaturgia Ovšonková Jana
85626 pedagogické vedenie Špániková Barbora