Ave Eva

Slovenský názov:  Ave Eva
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo poézie
Dátum 1. premiéry:  23.05.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
88726 Účinkujú Sýkorová Oľga
88726 Účinkujú Prechovská Mária
88726 Účinkujú Hertlová Hana Sarvašová Hana
88726 Účinkujú Záborský Viliam
88726 Účinkujú Durdík Vladimír
88726 Účinkujú Hynek Karol
88726 Účinkujú Kováč Jozef
88726 Účinkujú Koreň Branislav
88726 Účinkujú Pavlovič Vladislav
88726 Účinkujú Sodoma Jozef
88726 Účinkujú Šándor Jozef
88726 Účinkujú Ťapák Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
43421 autor Kostra Ján
61890 réžia Huba Mikuláš
61891 scénické návrhy Vychodil Ladislav
61892 hudobná spolupráca Andrašovan Tibor