Krčma pod zeleným stromom

Slovenský názov:  Krčma pod zeleným stromom
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v piatich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  11.02.1977
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
37920 Amerikán Vrzala Jaroslav
57073 Bača Kramár Jozef
15934 Ďolďo Gazdík Michal
41312 Elegán Romančík Ivan
54130 Gazda Mildner Ján
52770 Hazardér Folkman Ivan
46986 Inšpektor Vandlík Andrej
30051 Kováč Gubala Ján
20927 Krčmár Mišovic Štefan
58903 Mäsiar Šulík Anton
59362 Notár Belohlávek Milan
57772 Piliarsky majster Kováč Jozef
57772 Piliarsky majster Bogdan Tibor alt.
49240 Profesionál Sorok Jozef
55273 Rečník Halás Štefan
25640 Repáň Hrabinský Igor
56241 Robotníci Hečko Ján a.h.
56241 Robotníci Látka Rudolf
56241 Robotníci Giač Ivan
5216 Slepé dievča Šulajová Anna
10737 Suplingerka Hejná Naďa
34147 Tovariš Výrostko František
44334 Vysťahovalec Januš Anton
58376 Weis Ďuriník Anton a.h.
59762 Zapisovateľ Barto Ján
59762 Zapisovateľ Kováč Jozef alt.
51168 Zlostný Kolesár Martin
60106 Žandár Blanský Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
52356 autor Kováčik Peter
52357 choreografia Bednář Kamil
52358 scénické návrhy Ciller Jozef
52359 kostýmové návrhy Čorba Milan
52360 réžia Vajdička Ľubomír