Dobrodružstvo pri obžinkoch

Slovenský názov:  Dobrodružstvo pri obžinkoch
Originálny názov:  Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veselohra v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  31.12.1959
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
100356 Barón Kostrovický, poručník grófkin Kosír Emil alt.
100356 Barón Kostrovický, poručník grófkin Badáni Karol alt.
100359 Capková, komorná grófkina Jakubisová Angela alt.
100359 Capková, komorná grófkina Markovičová Mária alt.
100364 Dora Čaplová Magdaléna Matrtajová Magdaléna
100367 Druhý sluha Vozár Anton
100353 Grófka Elisa Hrabovská Gillová Zlatica
100363 Jano Tomaščík Emil
100365 Kata Harantová Etela Balgová Etela alt.
100365 Kata Kulfanová Soňa alt.
100357 Ľudovít, barónov syn Šmálik Ernest
100355 Miluša, učiteľova dcéra, spoločnica grófkina Harantová Etela Balgová Etela alt.
100355 Miluša, učiteľova dcéra, spoločnica grófkina Kulfanová Soňa alt.
100354 Orieška, učiteľ Macho Ivan
100361 Pišta, husár baróna Kostrovického Bodák Tibor
100366 Prvý sluha Kováč Juraj
100358 Rohoň, inžinier-zememerač Sarvaš Juraj
100360 Suchay, úradník grófkin Lakota Vladimír
100362 Tomáš Mifkovič Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
45328 autor Palárik Ján
78145 scénické a kostýmové návrhy Gábor Pavol Mária
78146 výber hudby Klimo Štefan
78147 spevácke naštudovanie Klimo Štefan
78148 réžia Thrun Rudolf
82180 inšpícia Bystrický Vincent
82181 šepká Halajová L.