Slávičia večera

Slovenský názov:  Slávičia večera
Originálny názov:  Slavík k večeři
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  16.02.2011
Dátum 2. premiéry:  17.02.2011
Počet repríz:  10
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
68362 Dcéra Krestianová Andrea
68362 Dcéra Košťáliková Soňa alt.
68361 Matka Kovaľová Anna
68361 Matka Valentová Vladimíra alt.
68360 Otec Šajgalík Martin
68365 Slávik Bavala Ján
68365 Slávik Olah Peter alt.
68363 Syn Butkovský Peter

Tvorcovia

Tvorca Meno
67145 autor Topol Josef
67146 preklad Burdová Katarína
67147 odborná spolupráca Kret Anton
67148 réžia Burdová Katarína
67149 dramaturgia Kapustová Petra
67150 scénické návrhy Valek Jaroslav
67151 kostýmové návrhy Formánková Zuzana
67152 pedagogické vedenie Vedral Jan

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2011 Když ptáčka lapají... Obratel (Deník festivalu Zlomvaz)
2011 Zlomvaz zprava (No. 3) Blog Divadelních novin (www.divadelni-noviny.cz/zlomvaz-zprava-no-3)
2011 Zlomvaz zleva (No. 3) Blog Divadelních novin (www.divadelni-noviny.cz/zlomvaz-zleva-no-3)
2011 Slávik ako predjedlo. Monitoring divadiel na Slovensku