Bašta (1. dejstvo)

Slovenský názov:  Bašta (1. dejstvo)
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  06.05.2009
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
26156 Andreas Janíček Jakub
11334 Chór 1 Časová Miroslava
30533 Chór 2 Martausová Simona
34589 Chór 3 Rohoňová Zuzana
41671 Chór 4 Vaculčiaková Alžbeta
38326 Nikolai Sedlačko Pavol
21473 Pavol Dzurík Miki Dzurík Mikuláš
5922 Tobiáš Bubeník Jakub
16503 Verona Dujavová Lívia Michalčík Dujavová Lívia

Tvorcovia

Tvorca Meno
58957 autor Karvaš Peter
58958 úprava Kováčová Monika
58959 réžia Kováčová Monika
58960 pedagogické vedenie Oľha Matúš
58961 pedagogické vedenie Burdová Katarína
58962 pedagogické vedenie Výrostko František