Bastien a Bastienka

Slovenský názov:  Bastien a Bastienka
Originálny názov:  doplniť
Jazyk hry:  nemecký
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Komická spevohra
Dátum 1. premiéry:  08.06.2001
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta múzických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
8272 Bastien Ivaška Jozef
2370 Bastienka Kotková Silvia alt.
2370 Bastienka Haľková Katarína alt.
13599 Colas Kovačech Ľuboš

Tvorcovia

Tvorca Meno
20310 autor Mozart Wolfgang Amadeus
20311 dirigent Tužinský Pavol
20312 réžia Gyermek Július
20313 scénické návrhy Chudoba František
20314 korepetície Turňová Darina
20315 korepetície Zázrivá Zuzana
20316 libreto Weiskern Friedrich Wilhelm