Bitka pri Rozhanovciach

Slovenský názov:  Bitka pri Rozhanovciach
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Historická smutnohra v šiestich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  09.11.1950
Dátum derniéry:  06.02.1951
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
91364 Adrián Ozábal Ľudovít
91371 Borš Lembovič Igor štud. konzervatória
91378 Bufo Sodoma Jozef
91373 Čikáda Prechovská Mária
91354 Demeter Šandor Jozef Šándor Jozef
91369 Diviš Michaelli Daniel štud. konzervatória
91358 Dorotea Eliášová Eva Kristinová Eva
91376 Drobniak Kello Jozef
91366 Felicián Sáh Záborský Viliam
91360 Filip Druget Figura Štefan
91379 Frank Skovaj Karol Skovay Karol
91367 Georg Subič Rehák Ján štud. konzervatória
91357 Guta Latečková Elena Rampáková Elena
91362 Ján Jakubóczy Ľudovít
91352 Ján Omodej Beran Míla
91350 Karol Robert Pavlovič Vladislav
91375 Konc Mrvečka Anton
91363 Martin Juráš Pavol štud. konzervatória
91351 Matúš Trenčiansky Bagar Andrej
91353 Miklúš Omodej Kováč Jozef
91377 Minár Zachar Karol Zachar Karol L.
91374 Mráz Pántik Július
91370 Mutimír Machata Karol
91356 Peter Petrovič Čierny Jozef
91365 Prior johanitov vranských Arbet Gašpar Arbét Gašpar
91355 Sebastián Gallo Marián
91359 Štefan Fáber Noskovič Alexander a.h.
91368 Štefan Harhovský Koreň Branislav
91361 Tomáš Lichard Ivan
91372 Torreo Valach Gustáv

Tvorcovia

Tvorca Meno
43890 autor Záborský Jonáš
62375 hudobná spolupráca Holoubek Ladislav
62376 scénické návrhy Uher Rudolf
62377 scénografická realizácia Gálik Daniel
62378 kostýmové návrhy Vychodil Ladislav
62379 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
62380 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
62381 réžia Rakovský Tibor