ZOO story

Slovenský názov:  ZOO story
Originálny názov:  ZOO Story
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  Hra v jednom dejstve
Dátum 1. premiéry:  31.03.1964
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2661 Jerry Vašek Július a.h.
8516 Peter Gallo Marián a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
22850 autor Albee Edward
22851 scénické návrhy Mezřický Jiří
22852 kostýmové návrhy Mezřický Jiří
22853 réžia Kraus Zdeno

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1964 Zázraky sa dejú. Kultúrny život
1964 Dramaturgický podnet. Práca
1964 Protikonvenčnosť náhodná či programová? Večerník
1965 Medzi tmavou nocou a hmlistým ránom. Kultúrny život