Šťastie nie je náhoda

Slovenský názov:  Šťastie nie je náhoda
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  30.09.1944
Počet repríz:  0
Súbor: súbor
Divadlo: Slovenské ľudové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
111247 Berta Mihalová Hana Slivková Hana
111257 Boy Remenárová E.
111250 Dr. hudby Fraňo Dolejš Hudek František
111249 Ella Vajdová Karola
111245 František Záhradka Rosíval Štefan
111252 Hlavný čašník Grand hotelu Grissa František
111256 Chyžná Soblahovská Anna
111248 Karol Kováč Klein Jozef
111244 Mimi Stanislavská Horská Ružena Neshybová Ružena
111243 Neznámy Ondrejkovič Karol
111254 Pastier Barto Ján
111255 Policajný komisár Kadlečík Ján
111251 Riaditeľ Grand hotelu Schiffer Viliam
111259 Veľké slovenské tance tancujú Relská Marie Chocová Marie
111259 Veľké slovenské tance tancujú Hofstädter Henrich Hoffstädter Henrich
111259 Veľké slovenské tance tancujú Prieložný Emil
111258 Veľký balet tancuje Relská Marie Chocová Marie
111246 Veronika Rintová Marie
111253 Vodca po horách Kirner Eduard

Tvorcovia

Tvorca Meno
86008 autor Vilím Bohuš
86009 libreto Vilím Bohuš
86010 dirigent Slezák Bohumil Slezák Bohuš
86011 réžia Relský Bohumil
86012 výtvarná spolupráca Paulovič Jozef
86013 choreografia Relský Bohumil