Indigo

Slovenský názov:  Indigo
Originálny názov:  Indigo und die vierzig Räuber
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Komická opereta v 2 častiach
Dátum 1. premiéry:  11.12.2009
Dátum 2. premiéry:  12.12.2009
Dátum derniéry:  14.04.2011
Počet repríz:  10
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
11277 Alibaba Schneider Peter
11277 Alibaba Rusko Ján alt. a.h.
52921 Banana Svetlíková Drahoslava
58961 Behemio Kováčik Daniel
49453 Cigara Sojčáková Michaela Kraus Michaela
49453 Cigara Ondreková Anna alt.
47237 Dodo Kunková Darina
54260 Dodona Mlynarčíková Viera
56343 Dryada Adamíková Katarína
59413 Etrillo Kubíny ml. Dušan
34554 Falsetto Vigaš Peter
21429 Fantaska Trgová Alžbeta
21429 Fantaska Perencseiová Katarína Procházková Katarína alt.
58446 Financmajster Bartko Matej
55390 Florida Martinelliová Anna
5825 Indigo Ďurovec Peter alt. a.h.
5825 Indigo Popovič Martin
26115 Janio Šimo Dušan
26115 Janio Gyimesi Martin alt. a.h.
41645 Lili Glézlová Irena
59805 Otrokár Kúchen Igor
57848 Riosa Brinčková Gabriela
16456 Romadur Lacko Igor alt.
16456 Romadur Zvarík Ivan
57160 Rubina Kopálová Michaela
38297 Soprano Rochovský Jozef
30497 Toffana Hromadová Oľga
30497 Toffana Deáková Diana Zvaríková Diana alt.
51350 Tulipa Ťatliaková Jitka
44622 Valida Škrváňová Adriana

Tvorcovia

Tvorca Meno
57978 autor Strauss ml. Johann
57979 libreto Steiner Maximilian
57980 preklad Gyermek Július
57981 úprava Gyermek Július
57982 hudobné naštudovanie Kokoš Adrián
57983 dirigent Bulla Igor
57984 dirigent Kokoš Adrián
57985 dramaturgia Horinková Lenka Horínková Lenka
57986 scénické návrhy Kuchárek Juraj
57987 kostýmové návrhy Bezáková Helena
57988 choreografia Dolinský ml. Jozef
57989 zbormajster Popovičová Iveta
57990 koncertný majster Hudák Michal
57991 koncertný majster Preissinger Jiří
57992 asistent dirigenta Procházka Ján
57993 asistent réžie Schneider Peter
57994 korepetície Svitková Martina
57995 korepetície Baloghová Ildikó
57996 inšpícia Vazagová Dana
57997 inšpícia Slivka Rudolf
57998 šepkár Jasenčáková Katarína
57999 réžia Gyermek Július

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2010 Bystrica súčasťou straussovskej renesancie. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
Inscenačný prešľap. Hudobný život