Herodes a Herodias

Slovenský názov:  Herodes a Herodias
Originálny názov:  Herodes a Herodias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  20.04.1990
Počet repríz:  13
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
47044 Achisar, vojvoda Herodovho vojska Šmálik Ernest
21034 Aretas, arabský kráľ, otec Romančík Elo
58916 Druhý senátor Blaškovič Dušan
30151 Filip,veľkostatkár a obchodník Dočolomanský Michal
5332 Herodes Antipas Huba Martin
34242 Herodias, jeho manželka Vášáryová Emília
57094 Chuza, strážca dverí Gogál Ivo
41389 Ján (Jochanan) Krstiteľ Kramár Maroš
56267 Manahen, predseda senátu Haverl Leopold
60114 Náčelný kňaz Rúfus Peter
57792 Obadja, strážca pokladu Gallo Marián
51208 Omru,vodca v Aretovom vojsku Sarvaš Juraj
44402 Ondrej, učeník Stanke Richard
52805 Peritus, kráľovský tajomník na dvore Heroda Antipa Tarageľ Dušan
58394 Prvý senátor Hlaváček Oldo
38010 Salome, ich dcéra Bajnoková Dagmar Bruckmayerová Dagmar
38010 Salome, ich dcéra Petöová Silvia
60412 Starec Kákoni Ján
60659 Starena Rampáková Elena
16043 Tamar, jeho manželka Horváthová Deana
55303 Trebonius, člen správnej rady Slezáček Juraj
59374 Tretí senátor Géc Ján
59770 Veliteľ stráže u Herodesa Durdík ml. Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
53599 autor Hviezdoslav Pavol Országh
53600 úprava Moravčík Štefan
53601 scénická hudba Štúr Svetozár
53602 pohybová spolupráca Pavlitová Ika Pavlitová Irena
53603 scénické návrhy Vychodil Ladislav
53604 kostýmové návrhy Čorba Milan
53605 réžia Pietor Miloš

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1990 Evanjelium podľa Hviezdoslava. práca
1900 Po piaty raz (P.O.Hviezdoslav opäť na scéne). Literárny týždenník
1990 Klasika v novej podobe. Hlas ľudu
1900 Neznelý Hviezdoslav. Film a divadlo
1900 Uspávanka na troskách z národného klasika. Dialóg
1990 Z parádnej uniformy do civilu (Herodes a Herodias po piaty raz od r. 1909). Čas
1900 Oriešok zatiaľ nerozlúsknutý. Nové slovo
1990 Hľadanie Hviezdoslava. Slovenský denník
1990 Generalissimo Herodes. Smena
1990 Pri zrode Jána Krstiteľa. Roľnícke noviny
1990 Únavný recitál v sivých kulisách. Národná obroda
Sprievodca inscenáciou In: Herodes a Herodias. – Bratislava : Divadelný ústav, 2013. – DVD. – ISBN 9788089369669.