Cigánsky barón

Slovenský názov:  Cigánsky barón
Originálny názov:  Der Zigeunerbaron
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  17.01.1943
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

14 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
86985 Arzéna Šimanová Renáta
86995 Cipra Kamasová Janka Gabčová Janka
86995 Cipra Peršlová Mária alt.
86982 Conte Carnero Křepela Jozef Křepela Josef
86982 Conte Carnero Dibarbora František
86981 Gróf Peter Homonay Schütz Emil
87002 Hlásateľ Winkler Štefan
87000 Jožo Adamec Štefan
87000 Jožo Rajninec Jozef
87000 Jožo Lehotský Ferdinand
86984 Koloman Župan Flögl Arnold
86984 Koloman Župan Křepela Jozef Křepela Josef
86997 Lodník Hrůza Zdenko
87001 Michal Illenberger Anton
86993 Mirabella Kustrová Ružena
86994 Otokar Turba Belo
86998 Paľo Mensatoris Vojtech
86998 Paľo Matejček Anton
86998 Paľo Ludvig Anton
86999 Sluha John Karol John Karel
86983 Šándor Barinkay Hoza Štefan
86996 Žofka Cseszányi-Danihelová Margita Česányiová Margita a.h.
86996 Žofka Danihelová Margita Česányiová Margita

Tvorcovia

Tvorca Meno
61356 autor Strauss ml. Johann
61357 libreto Schnitzer Ignaz
61358 preklad Flögl Arnold
61359 dirigent Holoubek Ladislav
61360 réžia Želenský Drahoš
61361 scénické návrhy Vécsey Ladislav
61362 kostýmové návrhy Brozmanová Ľudmila
61363 choreografia Froman Maximilián Froman Maxmilián