Mataj

Slovenský názov:  Mataj
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v 4 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  20.05.1933
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
78818 Biskup Ján Blaho Janko
78819 Bubeník Mráz Josef
78817 Janko Blaho Janko
78820 Krčmár Šíma František
78822 Marienka Napravilová Žofia
78807 Mataj Hübner Roman
78823 Matka Jankova Řezníčková Marie
78815 Noc Bakošová Nelly
78821 Otec Jankov Flögl Arnold
78810 Pán podzemia Mareček Josef
78808 Starec Ruth-Markov Zdenko Ruth-Markov Zdeněk
78809 Starena Peršlová Mária
78816 Zornička Prošingerová Terézia
78811 1. obyvateľ podzemia Hájek František
78812 2. obyvateľ podzemia Kunstadt Josef
78813 3. obyvateľ podzemia Zavřel Karel
78814 4. obyvateľ podzemia Gofman Artur

Tvorcovia

Tvorca Meno
41239 autor Rosinský Jozef
41240 libreto VHV  VHV
41241 dirigent Folprecht Zdeněk
41242 réžia Vilím Bohuš