Ženba

Slovenský názov:  Ženba
Originálny názov:  Ženiťba
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Nanajvýš nepravdepodobná udalosť v dvoch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  30.01.1982
Počet repríz:  7
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
134926 Agafia Tichonovna, kupecká dcéra Letková Hana Gajdošová Hana
134932 Anučkin, pechotný dôstojník v. v. Krúpa Ivan alt.
134932 Anučkin, pechotný dôstojník v. v. Holec Jozef alt.
134927 Arina Pantelejmonovna, teta Tyralová Anna
134934 Duňaška, slúžka Kubeková Anna
134928 Fjokla Ivanovna, dohadzovačka Geišbergová Jana Oľhová Jana
134930 Kočkarev, priateľ dvorného radcu Gogál Ivo
134929 Podkolesin, úradník, dvorný radca Kroner Ján
134931 Praženica, exekútor Švoňavský Jozef
134935 Stepan, Podkolesinov sluha Holec Jozef alt.
134935 Stepan, Podkolesinov sluha Noga Miroslav alt.
134933 Ževakin, námorník Gajdoš Marián

Tvorcovia

Tvorca Meno
103275 autor Gogoľ Nikolaj Vasilievič
103276 preklad Štrasser Ján
103277 scénické návrhy Pietor ml. Miloš
103278 kostýmové návrhy Čáp Vladimír
103279 réžia Pietor Miloš
103280 pedagogické vedenie Letko Ivan
103281 pedagogické vedenie Purkyňová Ludmila
103282 pedagogické vedenie Šujan Otto
103283 pedagogické vedenie Mrlianová Marta Svarinská Marta
103284 pedagogické vedenie Lindtnerová Elena
103285 pedagogické vedenie Skyvová Margita
105380 technické vedenie Košík Gabriel
105381 technické vedenie Rebro Alfréd
105382 svetelné aranžmán Šmidovič Jozef