Plachý akord

Slovenský názov:  Plachý akord
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo poézie pripravené v spolupráci so Zväzom slovenských spisovateľov
Dátum 1. premiéry:  13.12.1962
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
8445 Na klavíri hrá: Stračina Svetozár
2569 Obsadenie: Rybárik Ján a.h.
2569 Obsadenie: Záhon Zoro a.h.
2569 Obsadenie: Krajíčková Ľudmila
2569 Obsadenie: Svarinská Marta
2569 Obsadenie: Janíček Ján a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
22145 autor Krasko Ivan
22146 scénická hudba Stračina Svetozár
22147 réžia Lembovič Igor