Večera vtákov

Slovenský názov:  Večera vtákov
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Crazy - komédia
Dátum 1. premiéry:  06.10.1995
Počet repríz:  86
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
31840 Archambaude Halás Štefan
7662 Francois Pignon Horňák Martin
13017 Christine Oľhová Jana
13017 Christine Krkošková Ľubomíra
27557 Kôň Gazdík Michal
18116 Leblanc Kožuch Ján
22982 Marléne Oľhová Jana
22982 Marléne Krkošková Ľubomíra
1694 Pierre Brochant Výrostko František

Tvorcovia

Tvorca Meno
14099 autor Veber Francis
14100 preklad Miklíková Antónia
14101 dramaturgia Kováč Peter
14102 scénické návrhy Valek Jaroslav
14103 kostýmové návrhy Cillerová Mária
14104 výber hudby Gábor Peter
14105 réžia Gábor Peter