NOMANTINELS

Názov:  NOMANTINELS
Skratka:  NoMan
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Višňová
Číslo:  2927/5
PSČ:  831 01
Organizačná forma:  občianske združenie
Dátum vzniku:  26.08.2009
Telefón:  0907 927 161
E-mail:  info@nomantinels.sk
Web:  www.nomantinels.sk

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
NOMANTINELS 26.08.2009