Neznámy

Slovenský názov:  Neznámy
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  24.04.2009
Dátum derniéry:  15.05.2010
Počet repríz:  16
Súbor: Slovenské komorné divadlo
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin II., Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
30419 Ferro Zaprihač Dominik
21339 Lenius Výrostko František
16358 Magister Leonard Kožuch Ján
5672 Mešťanosta Horňák Martin
38240 Posol Butkovský Peter posl. AU
26031 Servitius Gazdík Michal
34485 Stráž Zelina Rastislav posl. AU
11175 Šľachtic Orlando Hriadel Viliam

Tvorcovia

Tvorca Meno
56611 autor Barč-Ivan Július
56612 dramaturgia Kováč Peter
56613 scénické návrhy Valek Jaroslav
56614 kostýmové návrhy Čanecký Peter
56615 hudba Heriban Daniel
56616 inšpícia Nosálová Janka Nosálová Jana
56617 šepkár Mázorová Darina
56618 réžia Sládeček Ján

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2009 Pane, nezabi ma za zlú zvesť, ktorú prinášam. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
Storočný Barč-Ivan. Slovenské divadlo
Storočný Barč-Ivan znova ožil v Martine. Tvorba