Cyklus monodrám 3. časť - Bolehlav

Slovenský názov:  Cyklus monodrám 3. časť - Bolehlav
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  19.03.2007
Počet repríz:  6
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
4108 Hrá Pázmányová Stanislava Kašperová Stanislava

Tvorcovia

Tvorca Meno
35891 autor Melichárková Jana
35892 pedagogické vedenie Oľha Matúš
35893 režijná spolupráca Geletová Petra