Cyklus monodrám 2. časť - Spätné zrkadielko

Slovenský názov:  Cyklus monodrám 2. časť - Spätné zrkadielko
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  26.02.2007
Počet repríz:  4
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
4107 Hrá Rabadová Veronika

Tvorcovia

Tvorca Meno
35888 autor Horák Karol
35889 režijná spolupráca Dolinský ml. Jozef
35890 pedagogické vedenie Oľha Matúš