Bludár

Slovenský názov:  Bludár
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Obraz zo života slovenského ľudu v 3 dejstvách s premenou
Dátum 1. premiéry:  09.12.1927
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
73864 Adam Lišiak Malimánek Hanuš
73858 Anička Meličková Hanča Meličková Hana
73871 Dorka Rintová Marie
73865 Evuša Voznicová Olga
73857 Hana Kovaříková Andula Kovaříková Anna
73863 Ján Jandáč Borodáč Janko
73856 Ján Skala Martin Jan O. Martin Jan Otakar
73866 Jurík Sadílek Jaroslav
73867 Katka Svobodová Helena
73862 Marienka Sudová Lída
73868 Matej Kello Jozef
73859 Ondrej Hlaváč Rint Karel
73861 Paľko Boček Víťazoslav Boček Vítězslav
73869 Peter Bagar Andrej
73870 Verona Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
73860 Zuzka Wagnerová Emília

Tvorcovia

Tvorca Meno
40060 autor Urbánek Ferko
40061 réžia Borodáč Janko