Cyrano z Bergeracu

Slovenský názov:  Cyrano z Bergeracu
Originálny názov:  Cyrano de Bergerac
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Dátum 1. premiéry:  18.10.2002
Počet repríz:  38
Súbor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene II. (od 1. 7. 1999), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
2620 Cyrano de Bergerac Šafárik Štefan
50368 De Valvert, Kapucín Selecký Ján
45886 Dotieravec, 1. kadet Haviar Juraj
28199 Gróf de Guiche Cinkota Dušan
28199 Gróf de Guiche Vitek Martin
48300 Herečka Donová Silvia
18854 Kristián de Neuvillette Kusenda Martin
18854 Kristián de Neuvillette Šáro Norman a.h.
13796 Le Bret Rohoň Vladimír
52110 Ligniére, 2. kadet Pšenko Milan
32431 Líza Karolová Dana
43071 Matka Margaréta Krepčárová-Šafáriková Anita
23675 Ragueneau Kuric Radoslav
8483 Roxana Škorvagová Vladena
36340 1. pestúnka, Sestra Klára Pilzová Jana
39898 2. pestúnka, Sestra Marta Sarvašová-Csudayová Svetlana Sarvašová Svetlana

Tvorcovia

Tvorca Meno
22549 autor Rostand Edmond
22550 preklad Feldek Ľubomír
22551 úprava Feldek Ľubomír
22552 texty piesní Feldek Ľubomír
22553 hudba Kráľ Miloslav
22554 dramaturgia Fehér Mikuláš
22555 šerm Blaško Ľubomír
22556 pohybová spolupráca Chylová Eva
22557 scénické návrhy Šafárik Marek Gašpar
22558 kostýmové návrhy Čanecký Peter
22559 réžia Náhlík Michal
22560 asistent réžie Rohoň Vladimír
22561 inšpícia Chalupka Ján
22562 šepkár Kempová Petronela

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2002 Svoj širák neodhodil, stále kráča v diaľ... Nový deň