Poľská krv

Slovenský názov:  Poľská krv
Originálny názov:  Polenblut
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  29.09.1962
Dátum 2. premiéry:  30.09.1962
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
99992 Bronio z Popielov, jeho priateľ Pačaj Ladislav
99996 Górski Halper Ferdinand
99991 Gróf Boleslav Baranski Bugel Oswald
99991 Gróf Boleslav Baranski Martiš Stanislav alt.
99990 Helena, jeho dcéra Koronská Jolana
99990 Helena, jeho dcéra Gmucová Helena alt.
99994 Jadwiga Pawlóva, jej matka Kustrová Ružena P. Kustrová Ružena
99995 Mirski Pasiar Ján
99998 Senowicz Vargovčík Michal
99999 Šľachtici Šprinc Ladislav
99999 Šľachtici Samoši Juraj
99999 Šľachtici Franko Jozef
99999 Šľachtici Kasarda Pavol
100001 Šľachtičné Hrabovská Alžbeta
100001 Šľachtičné Pasiarová Aurélia
100001 Šľachtičné Melišová Mária
100001 Šľachtičné Šošoková Katarína Mereššová Katarína
100001 Šľachtičné Janíková Mária
100001 Šľachtičné Szekerešová Anna Szekeressová Anna
100001 Šľachtičné Cholevová Edita
100001 Šľachtičné Michalenková Šarlota
100000 Vlastek Sepeši Ladislav
99993 Wanda Kwasinskaja, tanečnica Hanáková Božena
99997 Wolénski Likér Andrej Likier Andrej
99989 Zaremba Matejček Anton
99989 Zaremba Neshyba st. Ladislav alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
45748 autor Nedbal Oskar
77957 libreto Stein Leo
77958 preklad Hoza Štefan
77959 dirigent Spišiak Radovan Fest
77960 zbormajster Grünwald Jan
77961 choreografia Remar Stanislav
77962 scénické návrhy Rott Jan
77963 kostýmové návrhy Radvániová Magda
77964 réžia Smažík Karel
77965 asistent réžie Pačaj Ladislav
77966 korepetície Scholtzová Katarína
77967 inšpícia Grünwaldová Sylvia Grünwaldová-Colombová Silvia
77968 šepká Kiššová Eva