Tŕpky. Ľúbostný sonet

Slovenský názov:  Tŕpky. Ľúbostný sonet
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo poézie v dvoch častiach pripravené v spolupráci so Zväzom slovenských spisovateľov
Dátum 1. premiéry:  24.11.1962
Dátum obnovenej premiéry:  09.02.1963
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
8447 Na klarinet hrá: Farkaš Vojtech
2571 Obsadenie: Mihálik Vojtech a.h.
2571 Obsadenie: Skokan Dušan a.h.
2571 Obsadenie: Bučková Jela a.h.
2571 Obsadenie: Kolínska Zora
2571 Obsadenie: Vášáryová Emília a.h.
2571 Obsadenie: Záhon Zoro a.h.
2571 Obsadenie: Krajíčková Ľudmila
2571 Obsadenie: Vilím František
2571 Obsadenie: Gavalcová Jana
2571 Obsadenie: Janíček Ján a.h.
2571 Obsadenie: Arnoldová Alexandra a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
22150 autor Mihálik Vojtech
22151 réžia Lembovič Igor