Holuby a Šulek

Slovenský názov:  Holuby a Šulek
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Smutnohra v piatich dejstvách
Dátum 1. premiéry:  14.02.1981
Dátum obnovenej premiéry:  02.04.1982
Počet repríz:  32
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
44440 Betuška Vargová Judita
61820 Bihor Jamrich Dušan
34285 Bledá žena Javorková Anna
56286 Cigánka Kocúriková Zuzana
16089 Černobel Tarageľ Dušan
62773 Člen národnej rady Gallo Marián
62669 Člen národnej rady Korenči Anton
30198 Dcéra Javorková Anna
62141 Dobrovoľník Durdík ml. Vladimír
62828 Dobrovoľník Géc Ján
62819 Dôstojník Géc Ján
62723 Dôstojník Sarvaš Juraj
58406 Druhá slúžka Ďurdiaková Judita
55323 Druhá vojačka Chalupová Eva Mária
62709 Druhý dedinčan Sarvaš Juraj
61959 Druhý chlapec Durdík ml. Vladimír
62529 Druhý sedliak Adamovič Jozef
62529 Druhý sedliak Mistrík Ivan
62860 Druhý sudca Kákoni Ján
62697 Druhý zo susedov Sarvaš Juraj
62683 Farár Korenči Anton
62749 Fiškál Gallo Marián
60121 Gazda Rajniak Ivan
25789 Grófka Krížiková Eva
62809 Hajdúch Géc Ján
62845 Hajdúch Kákoni Ján
61650 Hlbočan Hlaváček Oldo
10897 Holuby Dočolomanský Michal
62472 Janko Francisci Rimavský Adamovič Jozef
62472 Janko Francisci Rimavský Mistrík Ivan
62336 Jeden z neodhodlaných Rúfus Peter
62023 Jeden z neodhodlaných Durdík ml. Vladimír
62444 Jeden zo susedov Adamovič Jozef
62444 Jeden zo susedov Mistrík Ivan
62607 Jeden zo susedov Korenči Anton
58928 Jedno z dievčat Ďurdiaková Judita
41433 Jedno z dievčat Cigánová Zuzana
52829 Jedno z dievčat Chalupová Eva Mária
57804 Jedno z dievčat Kocúriková Zuzana
49320 Jedno z dievčat Vargová Judita
62502 Jozef Miloslav Hurban Adamovič Jozef
62502 Jozef Miloslav Hurban Mistrík Ivan
59780 Kaifáš Haverl Leopold
62837 Kat Géc Ján
62591 Katolík Mrvečka Anton
21082 Klementína Maľová Anna alt. a.h.
21082 Klementína Studenková Zdena alt.
62735 Komendant Sarvaš Juraj
62554 Komisár Mrvečka Anton
62243 Kostolník Rúfus Peter
62760 Krčmár Gallo Marián
62192 Mládenec Durdík ml. Vladimír
61891 Mládenec Jamrich Dušan
62797 Opitý Géc Ján
60895 Otec Rajniak Ivan
62623 Otec Korenči Anton
62085 Paholok Durdík ml. Vladimír
61411 Paľko Hlaváček Oldo
62638 Posol Korenči Anton
47077 Priateľka Vargová Judita
57110 Prvá vojačka Kocúriková Zuzana
62654 Prvý dedinčan Korenči Anton
61260 Prvý chlapec Hlaváček Oldo
60418 Prvý sedliak Rajniak Ivan
62785 Prvý sudca Gallo Marián
61093 Sedliačik Hlaváček Oldo
61741 Sedliak Hlaváček Oldo
62852 Sluha Kákoni Ján
38054 Slúžka Cigánová Zuzana
54183 Sólistka Chalupová Eva Mária
62376 Syn zradného otca Rúfus Peter
62413 Študent Rúfus Peter
5379 Šulek Slezáček Juraj
62292 Tretí chlapec Rúfus Peter
59385 Učiteľ Haverl Leopold
60665 Zradný otec Rajniak Ivan
51237 Žena Chalupová Eva Mária
62572 Žid Mrvečka Anton
61538 Židovka Hlaváček Oldo

Tvorcovia

Tvorca Meno
54076 autor Podhradský Jozef
54077 úprava Kret Anton
54078 scénická hudba Pavlovičová Ľuba Pavlovičová-Baková Ľuba
54079 choreografia Lindtnerová-Krošláková Elena Lindtnerová Elena
54080 scénické návrhy Suchánek Vladimír
54081 kostýmové návrhy Bezáková Helena
54082 réžia Haspra Pavol