Juro Jánošík

Slovenský názov:  Juro Jánošík
Originálny názov:  Juro Jánošík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v piatich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  26.10.1984
Počet repríz:  23
Súbor: Opera
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
44575 Alexander Čemický Lamoš Jaroslav
47197 Boldižár Palugyay Vazagov Michal
61106 Dámy Sokolová Eleonóra
61106 Dámy Danišová Adriena
61106 Dámy Babjaková ml. Terézia Kružliaková Terézia
61106 Dámy Faklová Eva
61106 Dámy Marčeková Jolana
61106 Dámy Plecitá Viera
61549 Dôstojníci Slivka Rudolf
61549 Dôstojníci Kožák Anton
61549 Dôstojníci Sárközi Ladislav
61549 Dôstojníci Kohútik Ladislav
61422 Drábi Šurina Jozef
61422 Drábi Vazagov Michal
49417 Elena Palugyayová Murgašová Mária
57149 Gabriel Duendély Čupka Marián
38226 Gajdošík Sanitra Juraj
34471 Hrajnoha Turňa Štefan
54238 Jakub Lőwenburg Schenko Milan
11153 Jánošíkov otec Bystran Andrej
58436 Ján Záhora Beňačka Stanislav alt. a.h.
58436 Ján Záhora Galla Ján alt. a.h.
58436 Ján Záhora Babjak st. Štefan
52897 Jozef Jakuffy Kožák Pavol
5648 Juro Jánošík Zemko Ján
5648 Juro Jánošík Konder Jozef alt. a.h.
56327 Karolína Zverková Zuzana
60434 Kňaz Sedlický Štefan
60680 Kočiši Rothová Emília
60680 Kočiši Dvorský Pavol
60680 Kočiši Koppal Peter
60680 Kočiši Smutná Michaela
60680 Kočiši Tichý Pavel
41585 Ladislav Okoličányi Holubec Miroslav
59800 Lehotský Longauer Ladislav a.h.
55373 Lőwenburgová Luhanová Helena
58953 Mara Lenhardová Božena
58953 Mara Babjaková ml. Terézia Kružliaková Terézia alt.
16338 Mikuš Tichý Pavel
21318 Milka Hromadová Oľga
21318 Milka Vašicová Jarmila alt.
61272 Páni Stejskal Zdenko
61272 Páni Kunka Jozef
61272 Páni Kubíny ml. Dušan
57838 Piccolini Procházka Miroslav
26013 Skala Dvorský Pavol
60908 Surovec Holič Ján
60138 Študenti Rothová Emília
60138 Študenti Fresserová Božena
60138 Študenti Koppal Peter
60138 Študenti Stopková Alena Mária
60138 Študenti Kucharská Andrea Šebestová Andrea
51321 Tibor Radvanský Holubec Miroslav
30403 Uhorčík Doboš Mikuláš
59407 Zuza Rohová Dagmar

Tvorcovia

Tvorca Meno
56317 autor Cikker Ján
56318 libreto Hoza Štefan
56319 dirigent Šmíd Miroslav
56320 zbormajster Turňová Darina
56321 choreografia Tóth Karol
56322 choreografia Čupka Marián
56323 scénické návrhy Herchl Pavol
56324 kostýmové návrhy Herchl Pavol
56325 réžia Čillík Koloman

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1985 Návrat Jura Jánošíka. Hudobný život