Divadlo pracujúcich

Názov:  Divadlo pracujúcich
Skratka:  DPr
Miesto:  Považská Bystrica
Ulica:  ZK ROH
Zriaďovateľ:  Považské strojárne n.p. Považská Bystrica
Organizačná forma:  nezávislé divadlo
Dátum vzniku:  01.01.1949
Dátum zániku:  01.08.1950
Poznámka:  1950 premiestnené ako Krajové divadlo pracujúcich do Žiliny.

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Divadlo pracujúcich 01.01.1949
Krajové divadlo pracujúcich v Žiline 01.08.1950
Divadlo Petra Jilemnického v Žiline 01.05.1956
Bábkové divadlo Petra Jilemnického v Žiline 01.09.1959
Bábkové divadlo Žilina 01.09.1950