Scénické čítania - Večer s knižnými novinkami vyda…

Slovenský názov:  Scénické čítania - Večer s knižnými novinkami vydavateľstva K. K. Bagalu III.
Druhové označenie:  Scénické čítanie
Podtitul:  Zuska Kepplová, Zuza Ferancová, Ján Mičuch
Dátum 1. premiéry:  19.10.2005
Počet repríz:  4
Súbor: Na rázcestí
Divadlo: Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
3701 Čítajú Šamaj Jozef
3701 Čítajú Dočolomanská Eva
3701 Čítajú Zaprihač Dominik a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
32129 scenár Náhlík Michal
32130 réžia Náhlík Michal