Túlavé divadlo

Názov:  Túlavé divadlo
Skratka:  TDO
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Obchodná
Číslo:  162/3
PSČ:  921 07
Zriaďovateľ:  Agentúra MANA
Organizačná forma:  nezávislé divadlo
Dátum vzniku:  2001
Telefón:  +421911474 120, +421911590 396
E-mail:  divadlo@tulavedivadlo.sk, mana@mana.sk
Web:  http://www.tulavedivadlo.sk/

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Túlavé divadlo 2001