Učené ženy

Slovenský názov:  Učené ženy
Originálny názov:  Les Femmes savantes
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Komédia v piatich dejstvách
Dátum 1. premiéry:  07.01.1967
Počet repríz:  0
Súbor: scéna Žilina
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
23531 Arist Ďuriník Anton
13628 Armanda Jariabková Zuzana
28069 Belisa Zlatohlávková Matilda
32317 Clitander Graca Štefan
8301 Filaminta Kolesárová Jaroslava
18698 Henrietta Gracová Xénia
2403 Chrysal Šulík Anton
45812 Lepin Tuma Milan
42982 Martina Hollá-Mažáriová Jolana Hollá-Mažári Jolana
48231 Notár Roháček Viliam
36232 Trissotin Gubala Ján
39803 Vadius Mildner Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
20595 autor Molière  Molière
20596 preklad Mihálik Vojtech
20597 preklad Štefánik Jozef
20598 hudobná spolupráca Soukup Jozef M.
20599 pohybová spolupráca Votavová Aura
20600 scénické návrhy Ciller Jozef
20601 kostýmové návrhy Matisová Gita
20602 réžia Zvrškovec Bohuš

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1967 Oravský zámok – divadelný. Predvoj
1967 Učené ženy študovaného. Kultúrny život
1967 Poznámky diváka Učených žien alebo Čo je preciozita. Smer
1967 Žilinské Učené ženy. Film a divadlo
1967 V Žiline hrajú Molièra. Pravda
1967 Učené ženy v Žiline. Predvoj