Aj taký človek ...

Slovenský názov:  Aj taký človek ...
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v troch obrazoch
Dátum 1. premiéry:  26.11.1960
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
126195 Danek, prievozník Vozár Anton
126199 Hermína, kantínska Dubovicová Klára
126200 Hlas za scénou Tomaščík Emil
126197 Julka, Danekova vnučka Gillová Zlatica
126198 Michník, povaľovač Sarvaš Juraj
126194 Peter Viciaň, inžinier Mojžiš Andrej
126196 Viktor Haliena, prepustený väzeň Macho Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
45454 autor Mňačko Ladislav
96675 scénické návrhy Pechr Čestmír
96676 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
96677 réžia Lokvencová Magda H. Lokvencová Magda
96678 inšpícia Jevčinová Zora
96679 šepká Šarkanová Ružena